Logg inn for å få tilgang til alle våre unike funksjoner.

Introduksjon

Takk for at du bruker Rentola. Rentola er en av de smarteste boligportalene på markedet. Rentola er en del av RENTOLA COM APS med hovedfokus på eiendomsmarkedet, inkludert utleie av boliger og markedsføring av boliger til leie. Som bruker på Rentola eller som abonnent på Rentola godtar du våre vilkår og betingelser. Nettstedet, annonser og innhold, samt abonnementstjenester, er gjort tilgjengelig for deg av RENTOLA ABROAD APS, Kongens Nytorv 17, 2, 1050 Kobenhavn K, Organisasjonsnummer: 43137891, MVA: DK43137891

Søknad

Du kan opprette en boligsøkeagent, boligannonser eller et abonnement hos Rentola. Under de relevante kategoriene og områdene, samtykker du i å avstå fra følgende:

 • Krenke noen lover, inkludert forbrukeravtaleloven, kjøpsloven, avtaleloven og markedsføringsloven.
 • Krenke disse Vilkårene eller våre Annonseringsregler.
 • Være usann eller misvisende
 • Krenke tredjepartsrettigheter, for eksempel ved å tilby å selge piratkopierte varer eller på annen måte krenke opphavsrett, varemerke eller andre immaterielle rettigheter.
 • Distribuere eller inkludere spam, kjedebrev eller pyramidespill.
 • Spre virus eller bruk andre teknologier som kan skade Rentola eller brukere av Rentola sine interesser eller eiendom.
 • Overbelaste våre servere og IT-infrastruktur eller forstyrre driften av Rentola.
 • Kopier, endre eller distribuer andres Innhold.
 • Bruke noen form for robot, søkemotorer, skrapere eller andre automatiserte midler for å få tilgang til innholdet på Rentola og samle inn innhold til noe formål uten vårt uttrykkelige samtykke.
 • Samle, eller på annen måte samle inn, informasjon om andre, inkludert e-postadresser, uten deres samtykke.
 • Omgå tiltak som brukes for å hindre eller begrense tilgang til våre tjenester.

Du samtykker i at brudd på det ovennevnte vil resultere i umiddelbar fjerning av annonsen din, søkeagenten og profilen din på Rentola.

Angrerett

Ved å kjøpe Rentola sine tjenester, har du rett til å kansellere innen 14 dager hvis det kjøpte produktet ikke blir brukt. Når du oppretter en bruker og gjør et kjøp, blir det kjøpte produktet tatt i bruk.

Når du kjøper abonnementet, gir vi deg beskjed om at du har abonnert på et abonnement som fornyes hver 28 dag for 390 nok. Abonnementet kan avsluttes med umiddelbart varsel frem til slutten av gjeldende periode. Vi vil ikke refundere noen beløp med mindre det foreligger en teknisk feil. Hvis det foreligger en teknisk feil, må dokumentasjon på dette fremlegges av abonnenten.

Misbruk av Rentola

Vi oppfordrer deg til å skrive til oss via e-post [email protected] hvis du opplever problemer eller ser støtende innhold, slik at vi kan sikre høy kvalitet på boligannonser på nettstedet vårt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne lagret innhold og ta tekniske og juridiske tiltak for å utelukke brukere fra nettstedet vårt hvis vi mener at de skaper problemer eller at handlingene deres er i strid med ordlyden eller hensikten med retningslinjene våre.

Vi kan velge å bruke noen av disse tiltakene, fjerne lagret innhold eller utelukke en bruker fra nettstedet vårt. Rentola påtar seg intet ansvar for overvåking av nettstedet vårt, tjenestene våre eller for uautorisert eller ulovlig innhold eller bruk av nettstedet eller tjenestene våre av brukerne.

Distribusjon av boligannonsen din

Noen av funksjonene våre kan vise innholdet ditt gjennom andre kilder for boligsøkere. Dette inkluderer aviser, på ikke-tilknyttede nettsteder eller på andre nettsteder som er en del av vårt annonseringsnettverk - samt våre sosiale nettverk; inkludert Facebook-grupper samt sider og Instagram.

Ved å bruke våre tjenester, samtykker du i at innholdet ditt kan vises på disse plattformene, samt sosiale nettverk og nettsider.

Innholdsrettigheter

Du samtykker i å ikke kopiere, endre eller distribuere nettstedet vårt eller dets innhold, opphavsrett eller varemerker. Ved å opprette innhold på Rentola sine tjenester gir du Rentola en ubegrenset, gratis og ugjenkallelig rett til å publisere, endre og lage kopier av hele eller deler av det aktuelle innholdet. Dette inkluderer data, tekst og bilder. Rentola benytter seg av denne retten til å lagre og vise annonsene dine, samt til markedsføringsformål på våre egne sider og i vårt nettverk, som inkluderer de nevnte sosiale medieplattformene.

Videre aksepterer du å gi Rentola retten til å forhindre og straffeforfølge tredjeparts kopiering eller uberettiget bruk av hele eller deler av innholdet du oppretter på våre tjenester, inkludert tilfeller der Rentola sine tjenester blir indeksert og kopiert.

Ingenting i disse vilkårene begrenser dine rettigheter til å bruke innholdet, inkludert data, tekst og bilder som du oppretter på Rentola sin tjeneste.

Krenkelse

Rettighetshavere av opphavsrett, varemerker eller andre immaterielle eiendomsrettigheter kan rapportere annonsert innhold som krenker deres rettigheter og be om at dette innholdet fjernes. Ved rapportering sendes det en e-post til [email protected] med emnefeltet "Rapportering av opphavsrettskrenkelse" og inneholder en detaljert beskrivelse av krenkelsen.

Priser og betalinger

Du blir informert om prisen og betalingen før du fullfører kjøpet av tjenesten. Ditt abonnement med Rentola koster 10 nok for de første 7 dagene. Deretter belastes 390 nok, og abonnementet betales hver 28 dag.

Våre priser er oppgitt i nok og disse kan endres fra tid til annen. Betalingene dine er ikke-refunderbare, og du er ansvarlig for å betale hvis den første betalingen blir avvist.

Bank informasjon

 • Org. nr.: 2360
 • Kontonummer: 0729357243
 • Kontonavn: Driftskonto
 • IBAN: DK2820000729357243
 • Rask: NDEADKKK

Annonser

Rentola tilbyr at alle som har en utleiebolig kan opprette en annonse på vår portal. Når en annonse opprettes, blir den registrert i vår database, der den blir gjennomgått før den blir publisert for potensielle leietakere.

Søkeagent

Alle boligsøkere kan opprette en gratis søkeagent her.

Abonnementet

Abonnementet løper i 28 dager av gangen og fornyes automatisk ved slutten av hver abonnementsperiode. Du har en prøveperiode på 7 dager, og abonnementet ditt er gyldig fra det tidspunktet du registrerer deg og mottar e-posten med bruker- og passordinformasjonen din.

Du kan avbryte abonnementet når som helst via profilsiden din, frem til slutten av gjeldende abonnementsperiode.

Betalingen for abonnementet ditt blir automatisk belastet ved slutten av abonnementsperioden fra den kontoen du oppga da du opprettet abonnementet. Du vil ikke motta en e-post som varsler deg om belastningen.

Sikkerhet

Ta kontakt med [email protected] umiddelbart hvis du mistenker at e-postadressen din eller passordet for Rentola er blitt misbrukt.

Avslutt abonnementet på kontoen din

Du kan lukke kontoen din hos Rentola når som helst uten ytterligere varsel. Du kan sende en e-post til kundeservice på [email protected] eller klikke på "avslutt abonnement"-knappen på profilsiden din.

Du kan melde deg av abonnementet når som helst. Imidlertid kan du av tekniske årsaker ikke melde deg av de første 24 timene. Når abonnementet er avmeldt, vil det ikke bli belastet videre før det blir reaktivert eller et nytt opprettes.

Ansvar for innholdsskaping

Du aksepterer at innholdet du oppretter på Rentolas portal er i samsvar med Rentolas annonseringsregler, ikke bryter noen lover og ikke krenker tredjepartsrettigheter. Dette gjelder enten innholdet opprettes manuelt eller ved bruk av tjenester (som "automatisk overføring") som tillater at innhold lastes ned automatisk fra andre nettsteder.

Hvis du ber Rentola om å manuelt eller automatisk opprette innhold ved å kopiere fra en nettside eller annen digital medium, understrekes det at du må innhente all nødvendig tredjeparts samtykke / lisenser før Rentola blir bedt om å laste ned innholdet automatisk.

Rentola har rett til å fjerne innhold fra sin portal uten varsel hvis vi anser det som nødvendig for å avslutte eller ivareta enhver tredjepart, eller for å overholde enhver lov. Rentola forbeholder seg også retten til å fjerne innhold som anses å være i strid med våre reklameregler, til skade for Rentolas omdømme eller på annen måte upassende for portalens andre brukere.

Du har bevisbyrden for at opprettelsen av innhold på Rentola-portalen ikke krenker tredjepartsrettigheter, og du må umiddelbart gi Rentola dokumentasjon på at all nødvendig samtykke/lisenser er innhentet.

Rentola gjennomgår ikke innholdet du oppretter for å sikre at det ikke krenker tredjeparters rettigheter eller er ulovlig. Du samtykker i å holde Rentola skadesløs for eventuelle tap som Rentola lider, og refundere eventuelle kostnader, inkludert rimelige kostnader for rådgivere som Rentola kan pådra seg som følge av innhold som er opprettet på Rentola sin portal og som kan vise seg å krenke tredjeparters rettigheter eller på annen måte bryte loven.

Personlig Informasjon

Ved å bruke nettsider med tjenester levert av Rentola, samtykker du i at Rentola (den dataansvarlige) samler inn, overfører, lagrer og bruker dine personopplysninger på servere som befinner seg i EU. Du er ansvarlig for nøyaktigheten av de personlige opplysningene du oppretter kontoen din med, og for å beskytte passordinformasjonen din. Hvis passordet ditt er misbrukt, bør du umiddelbart be om å endre passordet ditt og låse kontoen din via [email protected].

Generelt

Disse vilkårene og de andre relaterte vilkårene som er angitt på Rentola, utgjør hele avtalen mellom Rentola og deg og erstatter alle tidligere avtaler. Andre vilkår og betingelser som gjelder for et spesifikt produkt eller en spesifikk tjeneste som tilbys av Rentola, skal ved eventuelle avvik ha forrang foran disse generelle vilkårene.

Denne avtalen er underlagt lokal lovgivning. Du forstår at avtalen ikke er underlagt eksklusiv jurisdiksjon i lokale domstoler. Hvis Rentola ikke håndhever noen spesielle bestemmelser, betyr ikke dette at vi har frasagt oss retten til å gjøre det på et senere tidspunkt. Hvis en domstol finner noen av disse betingelsene ugyldige, vil de gjenværende betingelsene fortsatt gjelde. Vi kan transportere denne avtalen etter eget skjønn i samsvar med følgende bestemmelser om varsling.

Vi sender deg meldinger via e-postadressen du oppgir.

Bruken av nettstedet er primært forbeholdt ikke-EU-borgere.

Endringer i Vilkårene

Rentola er stadig under utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre gjeldende vilkår og priser uten varsel. Disse vilkårene ble sist oppdatert August 2020.