Introduksjon

Takk for at du bruker Rentola. Rentola er en av de smarteste boligportalene på markedet. Rentola er en del av RENTOLA ABROAD APS med hovedfokus på eiendomsmarkedet, herunder bolig og markedsføring av boliger til utleie. Som bruker på Rentola eller som abonnent på Rentola godtar du våre vilkår og betingelser. Nettstedet, annonser og innhold samt abonnementstjenester er gjort tilgjengelig for deg av RENTOLA ABROAD APS, Kongens Nytorv 17, 2, 1050 Kobenhavn K. Bedriftsnummer: 43137891, MVA: DK43137891

Søknad

Du kan opprette en boligsøkeagent, boligannonser eller et abonnement hos Rentola. Under de relevante kategoriene og områdene godtar du å avstå fra å gjøre følgende:

Du godtar at brudd på ovenstående vil resultere i umiddelbar fjerning av annonsen din, søkeagenten og profilen din på Rentola.

Angrerett

Ved å kjøpe Rentolas tjenester har du 14 dagers angrerett dersom det kjøpte produktet ikke blir brukt. Når du oppretter en bruker og foretar et kjøp, tas det kjøpte produktet i bruk.

Når du kjøper abonnementet, gir vi deg beskjed om at du har abonnert på et abonnement som fornyes hver 28 dag for 390,00 kr. Abonnementet kan sies opp med umiddelbar varsel til utløpet av inneværende periode. Vi refunderer ikke innbetalte beløp med mindre det er en teknisk feil. Dersom det er en teknisk feil, må dokumentasjonen for dette leveres av abonnenten.

Misbruk av Rentola

Vi oppfordrer deg til å skrive til oss via e-post [email protected] hvis du opplever problemer, eller ser støtende innhold, slik at vi kan sikre høy boligannonsekvalitet på nettstedet vårt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne lagret innhold, og ta tekniske og juridiske tiltak for å ekskludere brukere fra nettstedet vårt hvis vi tror at de forårsaker problemer eller at deres handlinger er i strid med ordlyden eller ånden i retningslinjene våre.

Vi kan bestemme oss for å bruke noen av disse tiltakene, fjerne lagret innhold eller ekskludere en bruker fra nettstedet vårt. Rentola påtar seg ikke ansvar for å overvåke nettstedet vårt, tjenestene eller for uautorisert eller ulovlig innhold, eller brukernes bruk av nettsiden eller tjenestene våre.

Distribusjon av boligannonsen din

Noen av funksjonene våre kan vise innholdet ditt gjennom andre kilder for boligsøkere. Inkludert aviser, på ikke-tilknyttede nettsteder eller på andre nettsteder som er en del av vårt annonsenettverk - samt våre sosiale nettverk; inkludert Facebook-grupper samt sider og Instagram.

Ved å bruke tjenestene våre godtar du at innholdet ditt kan vises på disse plattformene, samt sosiale nettverk og nettsteder.

Innholdsrettigheter

Du samtykker i å ikke kopiere, modifisere eller distribuere nettstedet vårt eller dets innhold, opphavsrettigheter eller varemerker. Ved å lage innhold på Rentolas tjenester, gir du Rentola en ubegrenset, gratis, ugjenkallelig rett til å publisere, endre og lage kopier av hele eller deler av det aktuelle innholdet. Inkludert er data, tekst og bilder. Rentola benytter seg av denne retten til å lagre og vise annonsene dine, samt for markedsføringsformål på våre egne sider og i vårt nettverk som inkluderer de sosiale medieplattformene nevnt ovenfor.

Videre godtar du å gi Rentola rett til å forhindre og straffeforfølge tredjeparts kopiering eller uberettiget bruk av hele eller deler av innholdet du lager på våre tjenester, inkludert i tilfeller av gjennomsøking av Rentolas tjenester som innholdet overføres til.

Ingenting i disse vilkårene begrenser dine rettigheter til å bruke innholdet, inkludert data, tekst og bilder som du oppretter på Rentolas tjeneste.

Brudd

Rettmessige eiere av opphavsrettigheter, varemerker eller andre immaterielle eiendomsrettigheter kan rapportere annonsert innhold som krenker deres rettigheter og be om at dette innholdet fjernes. Ved rapportering sendes en e-post til [email protected] emnefeltet er merket "Rapportering av brudd på opphavsrett" og inneholder en detaljert beskrivelse av bruddet.

Priser og betalinger

Du blir informert om pris og betaling før du fullfører kjøpet av tjenesten. Abonnementet ditt hos Rentola koster 10,00 kr de første 7 dagene. Deretter belastes 390,00 kr, og abonnementet betales hver 28 dag.

Våre priser er oppgitt i NOK og disse kan endres fra tid til annen. Betalingene dine kan ikke refunderes, og du er ansvarlig for å betale hvis den første betalingen avvises.

Bank informasjon
Reg. nr: 2360
Kontonr: 0729357243
Kontonavn: Driftskonto
IBAN: DK2820000729357243
Swift: NDEAKKKK

Annonser

Rentolas tilbud er at alle med utleiebolig kan lage en annonse på vår portal. Når en annonse opprettes, registreres den i vår database, hvor den gjennomgås før den publiseres for potensielle leietakere.

Søkeagent

Alle boligsøkere kan opprette en gratis søkeagent her .

Abonnementet

Abonnementet løper 28 dager av gangen, og fornyes automatisk ved slutten av hver abonnementsperiode. Du har en prøveperiode på 7 dager, og abonnementet ditt er gyldig fra det tidspunktet du registrerer deg og mottar e-posten med bruker- og passordinformasjon.

Du kan kansellere abonnementet ditt når som helst via profilsiden din, frem til slutten av gjeldende abonnementsperiode.

Betalingen for abonnementet ditt belastes automatisk ved slutten av abonnementsperioden fra kontoen du spesifiserte da du opprettet abonnementet. Du vil ikke motta en e-post som varsler deg om belastningen.

Sikkerhet

Kontakt [email protected] umiddelbart hvis du mistenker at din e-postadresse eller passord for Rentola har blitt misbrukt.

Avslutt abonnementet på kontoen din

Du kan stenge Rentola-kontoen din når som helst uten ytterligere varsel. Du kan sende en e-post til kundeservice på [email protected], eller klikke på "avslutt abonnement"-knappen på profilsiden din.

Du kan melde deg av når som helst. Men av tekniske årsaker kan du ikke melde deg av de første 24 timene. Når abonnementet er avmeldt, vil det ikke bli belastet ytterligere før det er reaktivert eller et nytt opprettes.

Ansvar for innholdsskaping

Du aksepterer at innholdet du lager på Rentolas portal er i samsvar med Rentolas annonseringsregler, ikke bryter noen lover og ikke krenker noen tredjeparts rettigheter. Dette gjelder enten innholdet lages manuelt eller ved bruk av tjenester (som funksjonen «automatisk overføring»), som gjør at innhold kan lastes ned automatisk fra andre nettsider.

Dersom du ber Rentola om å manuelt, eller automatisk, lage innhold ved kopiering fra en nettside eller andre digitale medier, understrekes det at du må innhente alle nødvendige tredjepartssamtykke/lisenser før Rentola blir bedt om å automatisk laste ned innholdet.

Rentola har rett til å fjerne innhold fra sin portal uten varsel hvis vi anser det nødvendig for å avslutte, krenke og ta vare på en tredjepart, eller for å overholde enhver lov. Rentola forbeholder seg også retten til å fjerne innhold som anses å være i strid med våre annonseringsregler, til skade for Rentolas goodwill eller på annen måte upassende for portalens andre brukere.

Du har bevisbyrden for at din opprettelse av innhold på Rentola-portalen ikke krenker noen tredjeparts rettigheter, og må umiddelbart gi dokumentasjon på at alt av nødvendig samtykke/lisenser er innhentet om Rentola ber om det.

Rentola vurderer ikke innholdet du lager for å sikre at det ikke krenker rettighetene til tredjeparter eller dets lovlighet. Du samtykker i å gi Rentola erstatning for ethvert tap Rentola lider, og refundere eventuelle kostnader. Inkludert rimelige kostnader for rådgivere, som Rentola kan pådra seg, som følge av innhold du har opprettet på Rentolas portal, og som viser seg å krenke rettighetene til tredjeparter eller på annen måte bryte loven.

Personlig informasjon

Ved å bruke nettsider med tjenester levert av Rentola, godtar du at Rentola (datakontrolløren) samler inn, overfører, lagrer og bruker din personlige informasjon på servere i EU. Du er ansvarlig for nøyaktigheten av personopplysningene du oppretter kontoen din med, og for å beskytte passordinformasjonen din. Hvis passordet ditt har blitt misbrukt, bør du umiddelbart be om å endre passordet ditt, og låse kontoen din via [email protected].

Generelt

Disse vilkårene, og andre relaterte vilkår som er angitt hos Rentola, utgjør hele avtalen mellom Rentola og deg, og erstatter alle tidligere avtaler. Andre vilkår og betingelser knyttet til et spesifikt produkt eller tjeneste som tilbys av Rentola skal, i tilfelle avvik, ha forrang over disse generelle vilkårene.

Denne avtalen er underlagt lokale lover. Du forstår at avtalen ikke er underlagt eksklusiv jurisdiksjon i lokale domstoler. Hvis Rentola ikke håndhever noen spesiell bestemmelse, betyr ikke dette at vi har gitt avkall på vår rett til å gjøre det på et senere tidspunkt. Hvis en domstol finner noen av disse betingelsene ugyldige, vil de resterende betingelsene fortsatt gjelde. Vi kan tildele denne avtalen etter eget skjønn i samsvar med følgende bestemmelser angående varsling om den.

Vi sender deg meldinger via e-postadressen du oppgir.

Endringer i vilkårene

Rentola er i stadig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre gjeldende vilkår og priser uten varsel. Disse vilkårene ble sist oppdatert august 2020.